Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 

column van Chris Mataheru

Op de website is als extra kolom een column aangemaakt.
Op dit moment is daar een column geplaatst van Chris Mataheru met als onderwerp:  Geert Wilders en Pontius Pilatus.

De website kunt u hier vinden:  http://www.classishoornenkhuizen.nl/

Column. door Chris Mataheru

Geert Wilders en Pontius Pilatus

Mattheüs vertelt dat Pilatus aan het volk vroeg: “Wie wilt gij dat ik u zal loslaten,Barabbas of Jezus?” Zij mogen het zeggen! Het is Pilatus’ bedoeling en verwachting,dat het volk zal vragen om Jezus vrij te laten. En als ze dat zullen vragen, zullen ze dus datgene willen wat hij, Pilatus, zelf ook het liefst wil. Maar dan hebben zij het gezegd! Niet hij! En als het volk zegt wat hij wil, kan hij antwoorden: “Dat gaan we regelen”.En dan is Pilatus ervan af.

Anderen laten zeggen, wat je zelf wilt - het is de beproefde methode van sommige politici. Zo blijven ze zelf buiten schot. Het volk heeft het immers gezegd?! Pilatus is zo’n politicus. Pilatus is ook een tragische gestalte. Hij had namelijk verwacht, dat het volk zou vragen om Jezus’ vrijlating! Tot zijn verrassing liep het anders. Het volk riep namelijk, daartoe overreed door zijn leidslieden, om de vrijlating van Barabbas. Met die mogelijkheid had Pilatus geen rekening gehouden. En toen het volk dat eenmaal had geroepen en toen het dat bleef roepen, liep Pilatus, die de zaak zo stevig in handen dacht te hebben, achter de feiten aan. Het is dus riskant wat deze politicus deed! Het volk vragen wat het wil, kan ertoe leiden dat het iets wil wat jij niet wilt. Dat is het risico van deze methode. Voor Pilatus betekent het, dat hij nu het volk  moet gehoorzamen en tegen zijn zin moet doen wat het volk wil. Dat is Pilatus’ tragiek. Hij erkent echter niet, dat datgene wat nu gaat gebeuren mede door hem zelf is veroorzaakt. Nee, ik ben niet schuldig, jullie zijn schuldig! Jullie wilden het! Nu moet ik dat ‘gaan regelen’…

 Dat het anders liep dan Pilatus in gedachten had, mag voor hem tragisch zijn, het neemt niet weg dat hij aan het begin van dit verhaal optrad als de politicus die het volk wilde laten zeggen wat hij zelf het liefst had gewild. “Wie wilt gij dat ik u zal loslaten….?” Het is de methode die nu ook door Geert Wilders wordt toegepast. Op de vraag van een journalist of niet hij het was, die had gezegd dat het aantal Marrokkanen in Nederland minder moet worden, antwoordde Wilders: “Niet ik heb dat gezegd, ik heb hun een vraag gesteld en zij hebben het antwoord gegeven”. Met andere woorden: Het volk heeft erom gevraagd! Waarmee hij impliciet zegt: “Niet ik, Geert Wilders, ben schuldig”. Je kunt er vergif op innemen dat, als het tot een rechtszaak komt, Wilders zijn handen in onschuld zal wassen! Zij wilden het….

 Ik weet niet of Geert Wilders het evangelie kent, maar wat hij doet is niets anders dan wat Pontius Pilatus al eeuwen voor hem deed. In het geval van Wilders vraagt het PVV-volk wel om datgene wat de leider zelf in gedachten heeft: “Minder, minder, minder!” De reactie van Wilders is: “Dat gaan we regelen”. Pilatus was tenminste nog een tragische gestalte! Ik denk dat je dat van Wilders niet kunt zeggen.

Chris Mataheru
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.